Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten från grund och v/a- schakter via finplanering av trädgårdar till kompletta skötsel-åtaganden av yttre miljöer.

Med lastväxlarbil tillhandahåller vi olika typer av containers och flak.

Beroende på säsong, så sysselsätter vi tre till sju personer, där maskin-förarna innehar erfoderliga tillstånd och yrkesbevis.


Medlem i Maskinentreprenörerna

Vår miljöpolicy omfattar bl.a. att använda miljögodkända oljor och rengöringsmedel, samt att verka för en effektiv återvinning.

Vi bedriver ett effektivt kvalitets-arbete i en säker och stimulerande arbetsmiljö, där allas erfaren-heter samt kunskaper används 
för att nå rätt kvalitet.